אושי שהם קראוס ונעם מנלה משוחחים על צבא ורשתיות
Writer