top of page


PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

All We Need Is Like 3סבתא צ׳שה שלי נולדה ב-1901 בפולין למשפחה עשירה עם משרתים. העולם אז היה מעמדי. היו אצילים, רוזנים, נסיכים, משרתים, בורגנים. כל אחד ידע את מקומו בסולם החברתי. ב-1914 הגיעה משומקום מלחמת העולם ״הכי״ ראשונה ובעקבותיה סדר חברתי חדש. האציל איבד מכוחו והפערים המעמדיים הצטמצמו. האדם הפך יותר מודע לזכויותיו ואפשרויותיו. האדם הקטן התעצם. עם השנים נוצרו ״אצילים״ חדשים, אנשים שצברו כוח המופעל על אנשים אחרים. הם לא נולדו כבר לתוך המעמד הזה אלא הרבה פעמים הרוויחו אותו בזיעה ועבודה קשה. העולם המעמדי נחלש אמנם אבל עדיין התקיים בהרבה מאוד אופנים. הבוס בעבודה, המורה בבית ספר, המפקד בצבא, הפרופסור באקדמיה, התאגידים הדורסניים, הטייקון ועוד. לתוך העולם המעמדי החדש הזה מגיעות הרשתות ואיתן תרבות הלייקים. בסדרת הפרגרפים All We Need Is LIke, הפסיכואנליטיקאי יהודה ישראלי ואני מנסים לנתח את תרבות הלייקים משני צידיה, המחבבים והמתנגדים. בשני הפרגרפים הראשונים, הוצג הטיעון שהלייקים מעצימים את ה״אני״ ומהווים חיזוק חיובי (סקינרי ממש) לרצון שלנו לבטא את מי שאנחנו, דיעותינו ומחשבותינו. מן הצד שני אנחנו פוגשים התנגדויות עזות לתופעה: שטחית, אגוצנטרית, נרקיסיסטית ועוד. למה תרבות הלייקים המעצימה את האדם יוצרת כל כך הרבה התנגדות? למה הם בעצם לא אוהבים את מה שמעצים אותנו?

התשובה נעוצה ביחסי הכוחות החדשים. בעולם היום מסתובבים ״אצילים חדשים״. הגמוניה. אנשים שצברו בעמל רב כוח ומעמד סמכותי. כסף ,ידע וקידום הם הדרכים איתן הפך אדם רגיל ״לאציל חדש״. האציל צבר את כוחו בעולם הקדם רשתי ומעוניין לשמר את כוחו. ככל שהאדם חלש יותר ופחות מאמין בעצמו, כך קל יותר לאציל החדש לשלוט בו. הבוס יכול להתעמר בעובד מפוחד כי זה יפחד לצאת לשוק החופשי, כי אינו מאמין בעצמו. יתרה מכך עובד דורש פחות כסף עבור עבודתו. למורה קל לשלוט בתלמיד הצייתן ולממשלה באזרחים כנועים. הרשת, יצרה יחסי כוחות חדשים. האדם החמוש באלפי לייקים אינו נבהל מסמכות ומהיררכיה. אינו חושש להעמיד מורה על טעותו, הוא יוצא לרחוב להפגין ומבקש העלאה בשכר. איך שולטים באדם כזה? כאן נדרשות יכולות חדשות של פיקוד, סמכות, כריזמה. לרבים מבני העולם הישן פשוט אין את הידע או התכונות האלה. הם אלופי העולם בלשלוט על חלשים. הדרך לעשות זאת היא לפסול את כל התרבות שמעצימה אותנו כשטחית אגוצנטרית ונרקיסיסטית. כעלובה, הם יפרסמו מחקרים (עאלק) המוכיחים את טענתם או ימנעו כניסת רשתות לתוך הארגונים שבשליטתם.

***

סבתא צ׳שה שלי כבר לא איתנו, אבל אם היתה חיה אני בטוח שהיתה מהראשונים שהיו מתחברים לרשת חברתית כי היא לא סבלה אנשים חלשים שבאים מלמעלה.

11 views0 comments

Kommentare


bottom of page