top of page


PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

על אמנות והסייברספייסאבי רוזן, ABC, 2004

הספר אמנות והסייברספייס מציע מבט רענן ביחס לתרבות דיגיטלית והיצירה האמנותית, בכלל זה, שיח האמנות וההיסטוריה שלה, גבולות האמנות ומקום האמן בעשייה בת זמננו. חוקר התרבות הצרפתי פול ויריליו טען: "אם באמת ברצוננו לדעת על המתרחש במציאות, עלינו לשאול על כך ראשית את האמנים, כיוון שהם מבינים אותה טוב יותר ממדענים וטכנוקרטים, וזאת בשל היותם חיים בהווה המוחלט".

המעבר מיצירה בעולם ממשי למרחב רשתי הפך למעשה יום-יומי עבור רובנו. לדוגמה, נבחן רצף ציורים הנמצא לאורך קיר תחנת רכבת. בעצירה, נוסע המביט מחלון הקרון רואה לנגד עיניו פריים בודד על קיר הרציף ובוחן אותו כציור המוצג במוזיאון. כאשר הרכבת עוזבת את הרציף ומאיצה את מהירותה, התמונות מתחלפות בזו אחר זו במהירות ויוצרות רצף דמוי ראינוע, בעל משמעות שונה מזה של הפריים הבודד. כאשר הנוסע מסיט מבטו מהסרט שעל הקיר ומביט הרחק דרך חלון הרכבת, הוא נחשף במקביל לקולאז' של נופים המתרחקים ומתקרבים אליו בקצב הנסיעה. בשלב זה הוא מציץ לעבר תצוגת הסמארטפון או הטאבלט שברשותו, ורואה תמונות וידיאו המגיעות אליו באמצעות הרשת ממקומות הנמצאים בענן המידע מעברו השני של כדור הארץ ואולי אף מהחלל החיצון. מבטו ותודעתו של הנוסע מבצעים הִתְעַתְּקוּת (באנגלית (Teleportation ממקום מושבו בכלי תחבורה מכני ואיטי, אל מציאות של מהירות האור, הכוללת מיליארדי אנשים, רשתות מחשבים, זטא-בתים (1021) של מידע ואלפי אפליקציות לעיבוד יצירתי שלהם. העולם של אתמול, בו התקיימה הפרדה בין אמן ליצירתו, הופך לעולם מיידי, מקושר בין הצרכן, האמן והסביבה. מערכות העצבים הפרטיות ויצירות האמנות הבדידות נשזרות זו בזו לכדי ענן גלובלי הפועל כיחידה אחת. כל גולש מדמה לעצמו שהוא חווה מציאות ייחודית, אך למעשה זו זווית שונה של אותה מציאות רבת פנים, מתוזמנת ויצירתית של ענן המידע שהוא חלק בלתי נפרד ממנה. אבי רוזן, אמן מדיה חדשה וחוקר תרבות דיגיטלית

8 views0 comments

Comentários


bottom of page