top of page


PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

מהתגוננות תחילה לאפשרויות תחילה

Updated: Apr 26, 2023

מעניין המפגש בין מערכות חינוך כמו האקדמיה - שנחשבה פעם למרכז הידע המתחדש - לצ׳טבוט GPT. בשבוע האחרון מתפרסמות לא מעט כתבות שעוסקות בבהלה של האקדמיה בארץ ובעולם. השאלה המרכזית המעסיקה אותם איך למנוע מהסטודנטים שימוש בתוכנה. כי הרי הם יעתיקו ממנה בלי לחשוב. זה האינסטינקט. אבל אינסטינקט של מערכת כזאת היה צריך להיות הפוך לחלוטין. נניח, איך הכלי המטורף הזה מעצים את החשיבה, הידע והמחקר של הסטודנטים שלנו, איזה שינוי חשיבתי הוא דורש מהם, מאיתנו, מצורת הלימוד ומהמטלות אותן אנחנו דורשים מהם, איך מעצימים את החשיבה הביקורתית שלהם אל מול ים השטויות והטעויות שלו וללמוד וללמד את המלאכה החדשה -הפרומפט - והיא תורת השאילתות שמוציאות מהצ׳טבוט את המקסימום.7 views0 comments

Commentaires


bottom of page