top of page


PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

האנרגיה האפילה של הרשת, פרק 2: חיבור הנקודות294 מלים כמי שאמור לבנות תמונת מודיעין/מציאות עבודתו של איש המודיעין הפכה מורכבת מאוד בעידן הנוכחי. מודיעין רב מצוי במדיה החברתית שברובה מוצפנת וחסינה כנגד כריית מידע ומיצוי תוכן מתוכה. אם בעבר הרכבת הפאזל היתה פשוטה יותר מבחינת אמצעים מודיעיניים קלאסיים, היום הפאזל מחורר מאוד, עם איים קטנים של מידע שלרוב לא מספרים את הסיפור.

"חיבור הנקודות" הוא רעיון עמוק שעשוי לסייע לנו. בדומה למשחק הילדים קו נקודה קו נקודה שרק כאשר אתה סיימנו להעביר את כל הקוים מתקבלת התמונה המלאה. הנקודות מייצגות עובדות - כשעוסקים בטרור הנקודות הן: המפגע, אופן הפיגוע, כמות ההרוגים, מקום הפיגוע, זמן הפיגוע. אלה עובדות שמייצגות לרוב את שאלות ה-W. לכאורה, אם נחבר קוים בין הנקודות הללו נקבל סיפור על טרור. אבל בפועל נקבל סיפור עם מסגרת, עובדות, פרטים ותוכן, אבל בעל פריזמה צרה ביותר. חוקר הטרור או איש הבטחון מחוייב לאיסוף רב של נקודות עובדתיות, אך שאלת מניע" נותרת פעמים רבות ללא מענה: מדוע נשים ערביות יוצאות במחאה דווקא כעת? מדוע בחר המפגע לביצוע את הפיגוע דווקא בדריסה ולא בסכין? מדוע ילדה בת 14 יורדת למחסום עם סכין? מדוע דווקא אנשים מסוימים חוברים לתכנון ומימוש פיגוע? ועוד ועוד.

בחיבור הנקודות יש דגש עצום למילה "חיבור". בעידן הרשתי חייבים למתוח קוי חיבור ״השראתיים״ בין התשובות לשאלות שהעליתי. החיבור ״המדומיין״ הזה מייצר עולם רשתי בו אף אירוע כמעט לא עומד עמוד ברשות עצמו, אלא חי בתוך קונטקסט רחב בהרבה שקושר הרבה רכיבים - כלכליים, סוציולוגיים, בטחוניים, משפחתיים, שבטיים, משפטיים, גלובאליים ועוד. ככל שהחיבור בין הנקודות והקוים המקשרים מגוון ורב יותר מתגלה סיפור שמקורותיו אולי שונים ממה שהורגלנו עד כה, כמו אי שיוויון כלכלי וחברתי, הגירה ופליטות, תחושת שוליות, תחושות הדרה, בעיות בתוך המשפחה והשבט. חיבורים חדשים שקושרים טרור עם סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת מהווים אנרגיה אפלה הנמצאת ברקע הפיגועים, הגיוסים, ההשראה הרשתית ולא בהכרח מסופרת. חיבור הנקודות דורש הבנת עומק של הגלובאל והלוקאל, הרבה דמיון ונועזות מחשבתית. בפרק השלישי בסדרה יעסוק בהמחשה של הרעיון סיגה מאור -חוקרת מחאות וטרור בעידן רשתי התפרסם לראשונה בעמוד הפייסבוק של קהילת התודעה וההשפעה (המכון למחקרי ביטחון INSS) בניהולו של דודי סימן טוב. תודה לנבו ברנד על העריכה.


44 views0 comments

Comentarios


bottom of page