top of page


PARAGRAF
  בלוג אירוח על עולם בהשתנות מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

בר״ל - ברית הרשויות הליברליות - טור מס׳ 3


מאת: נעם מנלה ,יובל קרניאל -הארץ 29.5.23

מאמר נוסף בסדרה של יובל קרניאל ושלי בהארץ על הצורך ביצירת מרחבי חיים מוגנים - שמורות טבע של ערכי וסגנון חיים - והפעם ברית הערים הליברליות (נכון גם לדתיות ולשמרניות) או בקיצור בר״ל - סוג של מחווה לברל כצנלסון.


להלן הטור המלא אבל למי שמעדיף לקרוא מאתר הארץ לינק בתגובה הראשונה... באחרונה אנחנו עדים לדיון נוקב בתקשורת וברשתות החברתיות על חלוקת מדינת ישראל לקנטונים, או אוטונומיות. נראה, כי המשותף לכל הרעיונות הללו הוא הניסיון לשמור על מסגרת מדינתית, אבל מתוך הכרה בצרכים השונים של השבטים הנפרדים החיים כאן ביחד.

השאלה המרכזית המרחפת מעל לכל הרעיונות האלה היא, איך נותנים להם ביטוי מעשי, ממשלי, משפטי, ארגוני וכלכלי. ישראל נמצאת כיום בתחתית מדינות ה־OECD המבזרות את הכוח השלטוני אל המקומי. המפתח לתפישתנו הוא הרחבה משמעותית של הסמכויות המקומיות באופן שיוכלו לתת לתושביהן שירותים המתאימים לצביון ולרוח המקום. באופן פרדוקסלי, זה כבר קורה למעשה בערים הדתיות והערביות, אך פחות בערים בעלות צביון ליברלי. אנו מציעים להקים את ברית הרשויות הליברליות (בר"ל, כמחווה לברל כצנלסון). בשלב ראשון תכלול בר"ל את הערים והרשויות שיש בהן רוב גדול לציבור החופשי, כמו תל אביב, גבעתיים, רמת השרון, הרצליה, כפר סבא, רמת גן, שוהם, קריית טבעון, מודיעין, קריית אונו, להבים, ועוד. הברית תאפשר לרשויות לשמור על ערכים של חירות ושוויון במסגרות החינוכיות והתרבותיות במרחב הציבורי שבניהולן, ואף לממש אותם על ידי שיתוף פעולה ביניהן, ובכך ליצור התחלה של אוטונומיה מינהלית, ארגונית וכלכלית.


ראינו זאת בפרויקט "נעים — תחבורה ציבורית בסופ"ש", שבו שיתפו פעולה שבע רשויות ואנו מציעים לשכפל את הרעיון בשלל נושאים. למשל, הקמת מרשם משותף לרישום והכרה בבני זוג בציבור, הקמת בתי קברות חופשיים, תיאום פעילות של תרבות ומסחר בשבתות, ועוד. לשם כך יוקם פורום, שינסח את "הקוד הליברלי", שיהווה את הקודקס הערכי של הברית.

הברית הליברלית תקים בית נבחרים, מעין סנאט, שכל רשות תשלח אליו נציגות בהתאם לגודלה היחסי, ושם יוחלט על היוזמות שיקודמו במסגרת הברית. בעתיד יהיה אפשר לקיים בחירות ישירות לנציגי הרשויות בבית הנבחרים של הברית. כל רשות שתאמץ את הקוד הליברלי תוכל להצטרף לברית. אפשר לצפות שהבחירות לרשויות המקומיות יהיו גם על השאלה אם ראוי שהיישוב יצטרף לברית או יפרוש ממנה. כך היא תהפוך לכוח משיכה לכוחות ליברליים גם בערים מעורבות.

כ–15 רשויות מקומיות עמדו בחזית הסירוב למנות את אבי מעוז ממפלגת "נעם" לממונה על תקציבי החינוך המיוחדים, שישפיע על תוכני החינוך ברשויות החופשיות. זו דוגמה לאופן שבו פעילות מקומית משותפת מגינה על ערכי התושבים. כך יכול להיות לא רק בתחום החינוך, אלא גם בתחומי השיטור, התרבות והמשפט. הרשויות יקימו מסגרת שיפוטית, שתקפיד על ערכי כבוד האדם וחירותו — תחילה כמוסד מוסכם לגישור ובוררות, ובהמשך כגוף בעל סמכויות משפטיות שילכו ויתרחבו, בנושאים מקומיים ובמגוון נושאים משפטיים. כך יהיה אפשר להקים גם בית דין עליון של הברית, שיפסוק בהתאם לאמנה/חוקה שיאמצו הרשויות הליברליות.

בשיתוף פעולה של ערים ליברליות יוקמו מרשם משותף לבני זוג ידועים בציבור ובתי קברות חופשיים ופעילות תרבות ומסחר בשבת. המימון לכל זה יגיע מתשלומי רשות של התושבים, מתשלום של מקבלי השירותים, וכמובן, מהרשויות החזקות, מכספי הארנונה. זאת במקום להעביר את הכסף לקרן הארנונה המושחתת של הממשלה.

לחרדים ולדתיים יש מועצת גדולי התורה והרבנים שלהם, לציבור הערבי יש את ועדת המעקב וראשי הערים המרכזיות שלהם; הגיע הזמן להקים מסגרת משותפת גם לציבור החופשי והליברלי בישראל. זהו צעד ראשוני ומעשי ליצירת אוטונומיה חופשית דה־פקטו. היתרון בצעד הזה הוא שברובו אינו זקוק לאישור הממשלה, וניתן לבצעו במסגרת הסמכויות הקיימות של ראשי הרשויות.

63 views0 comments

Commentaires


bottom of page