PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

May 1, 2017

הפרגרף של

304 מלים

השפה היא מפה של החוויה שאנו חווים בעולם. המילים מהן מורכבת המפה הן ההרים, הגאיות, העמקים והימים המשרטטות את קוי המתאר של התפיסה החווייתית. עד כמה ההלימה בין המילה בה אנו משתמשים לבין הדבר עצמו מדויקת? ברוח התקופה הדוגמא הקלאסית היא חבר בפייס. עד כמה כאשר אנחנו משתמשים במילה "חבר" אנחנו באמ...

June 29, 2016

הפרגרף של

בן כמה באמת הדייט מהג'יידייט? הנרשמים בפייסבוק באמת מגיעים לאירוע? החברים בקבוצת העבודה בפייסבוק עומדים בהתחייבויות שלהם? מסתבר שיש פער גדול בין ההצהרות בפייסבוק לבין החיים הממשיים. ממה נובע ההבדל הזה שבעולם הנקרא ׳וירטואלי׳ לבין העולם הנקרא ׳״אמיתי׳? האם בעולם הוירטואלי הבטחות ואמיתות הן וירטואליות...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00