PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

February 18, 2017

הפרגרף של

העידן הנוכחי מתאפיין בקיומו של מרחב סייבר הזולג למרחבי הקיום הפיזיים והאחרים, ומייצר אתגר משמעותי למדינות הלאום. המרחב הסייברי מיוצג כיום ברובו על ידי תאגידי-על  תקשורתיים ואינטרנטיים, שמבחינה כלכלית חזקים מרוב מדינות העולם, המונעים בעיקר מהרצון לצבור עוד ועוד כסף בצמיחה אינסופית והסוחרים בידע ומידע...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00