PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

August 20, 2017

הפרגרף של

372 מלים
רבים רואים בדאע"ש, כמו גם באלקעידה הורתו, מופע של פונדמנטליזם המבטא גישה אנכרוניסטית בעולם עכשווי. נדבכים שלמים של הסלפיה-ג'האדיה עמה נמנית המדינה האסלאמית מיוסדים על חזרה תוך שימוש בטכנולוגיה מערבית לימי ראשית האסלאם. התבוננות בטרור הסלפי, עשויה לסייע לנו להבין את השינויים במודרנה עצמה.

ה...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00