PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

June 9, 2017

הפרגרף של

 גזים - צילום ועיבוד תמונה מהנייד נ. בת 11
 

463 מלים

נראה כי מערכת החינוך אינה מותאמת לקצב ההתפתחות ולחשיפתם היומיומית של ילדים לטכנולוגיות ולתכנים הקיימים מסביבם ברשת בזמינות גבוהה, מצד שני, הנתונים מצביעים על כך שכל ילד עשירי סובל מלקויות למידה. ריטאלין הפכה לתרופת פלא. במקום לשנות את תוכניו...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00