PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

October 15, 2017

הפרגרף של


פרק 2 של מילון מונחים לעידן החדש יוצא לדרך.

11. חבר ומשול; מעבר תפיסתי מה״הפרד ומשול״ הקלאסי לחיבור תושבים, אזרחים, לקוחות ועובדים למקורות הכוח והמידע (יהודה ישראלי)

10. קואופטיליזם; שם מתאים יותר לכלכלה שיתופית שאינה שיתופית באמת. קואופטליזם הן מערכות מבוססות המון למטרות רווח כמו אירביאנבי ואובר...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00