PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

September 8, 2017

הפרגרף של

אני שמח לפתוח את מילון המושגים של העידן החדש שהקוראים מחדשים. את מערכת המושגים והמלים הראשונה אני מקדיש לחידושי לשונאי הכתיבור אשר עידן.

1. נט-לג; הג׳ט-לג של אנשי העידן הקדם-רשתי והעולם המחובר 
2. כתיבור; דיבור באמצעות כתיבה בהקלדה (ווטסאפ, מסנג׳ר) 
3. אנשים קדם-רשתיים; אנשי העיתון והטלוי...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00