PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

September 15, 2017

הפרגרף של

358 מלים ובהן קריאה לקחת חלק בפיתוח שעון ביולוגי חכם. 

האם ידעתם למשל שאפשר לרכך חזרה ביצה קשה? אנחנו מוקפים ומוצפים בהרבה מידע מעניין שיכול להיות שווה את הקשב שלנו. עם זאת, ברור שלא כדאי להציף את מאגר המידע שלנו עם אינספור פרטי מידע ועדיף להפעיל מערכת שתנתב בחוכמה מידע על פי צרכינו. כאלה הן רשתות...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00