PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

July 3, 2017

הפרגרף של

465 מלים

מחקרים מתחום הביולוגיה של המוח והרשתות העצביות ושל רשתות הגנום והחלבונים (למשל, פרס נובל השנה ברפואה), חשפו את החומרה העצבית והגנומית של "טכנולוגיות" כמו: כתיבה, ציור, דיבור וחשיבה. מצאו את הגנים האחראים ליכולות אנושיות אלה, כשלפי מקלוהן טכנולוגיה היא הרחבת האיברים האנושיים. 
ממחקרים א...

April 10, 2017

הפרגרף של

פרק ראשון בסדרה: 781 מלים

זמן האדמה, זמן המכונה וזמן הרשת

בשנת 1993, לאריק שמידט, כיום יו"ר גוגל, ואז עדיין מנכ"ל חברת סאן שפיתחה שרתים והמציאה את שפת הג'אווה, היתה התגלות. התגלות זו זיכתה אותו בהון אישי של 6 מיליארד דולר. התגלות זו קשורה למושג זמן חדש לחלוטין ולהתכווצותה של ההיסטוריה. התגלות זו נתמכת...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00