PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

September 1, 2017

הפרגרף של

תמונה: גיל לוין, 459 מלים (59 מלים מעבר להגבלה. נזרום עם זה).

מידע:

לפני 250 שנה אדם היה יכול להיכנס לספריה, וללמוד את כל המידע שקיים בעולם. הוא אולי היה צריך להקדיש את כל חייו כדי לעשות את זה, ויש סיכוי שהוא לא היה *מבין* את הכל (או הופך את המידע לידע), אבל האפשרות לפחות הייתה קיימת. היום, לא...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00