PARAGRAF
  נסיעות קצרות לעולם בתנועה מתמדת

בלוג אירוח בעריכת נעם מנלה

August 29, 2016

אתונה. האזרחים מתכנסים באצטדיון. המדינאי נואם. בעלי זכות הבחירה מצביעים ומחליטים. המופעים הראשונים של הדמוקרטיה נמצאים על הבמה. המודל הזה שטוח כמעט לגמרי. היום אנחנו בדמוקרטיה של נציגים. השטח בוחר את האנשים שינהלו את העיר. אבל היום, את האצטדיון מחליפה ככר העיר הרשתית. האם אפשרית דמוקרטיה יוונית דיגי...

Please reload

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00